Рівненський інститут


Рівненський коледж

   Головна /


Запрошуємо на навчання


Наближається визначальний момент у житті багатьох молодих громадян України - момент вибору "Куди піти вчитися?". Щоб не помилитися у прийнятті такого важливого і відповідального рішення, багато хто з випускників звертається за порадою до батьків, родичів, друзів, знайомих. Адже проглядаючи оголошення щодо працевлаштування, Ви, мабуть, звертали увагу на вимоги, які ставилися до майбутнього фахівця, і обов'язковою з них була наявність вищої освіти. Саме вища освіта дозволяє людині зробити професійну кар'єру, підняти свій соціальний статус у суспільстві, достойно конкурувати на ринку праці. Майбутнє будь-якої держави визначає її еліта і особливо молодь, що є рушійною силою будь-якого прогресу. Саме Вам вирішувати, до якого вузу звернутись серед розмаїття вищих навчальних закладів.

Університет "Україна" - це неприбутковий вищий навчальний заклад змішаної форми власності, створений за участі Київської міської держадміністрації, міських та обласних рад регіонів України.

У травні 1999 року в місті Рівне було відкрито Західне представництво ВМУРоЛ, яке у 2005 році було перейменоване у Рівненський інститут. Основна мета діяльності університету - надання вищої освіти всім бажаючим, у тому числі молоді з особливими потребами, через впровадження новітніх освітніх технологій навчання. Крім того, девіз вузу - дати змогу отримати вищу освіту кожній обдарованій молодій людині з числа малозахищених категорій населення.

В університеті "Україна" можна здобути вищу освіту та отримати диплом державного зразка за спеціальностями: "Психологія", "Соціальна робота", "Облік і аудит", "Економіка підприємства", "Правознавство", "Фінанси і кредит". В університеті навчання студентів здійснюється на денній, заочній формі навчання.

У 2003 році відбувся перший випуск за спеціальностями "Правознавство", "Психологія", "Соціальна робота". Практично всі випускники працевлаштовані, інші продовжили навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра та спеціаліста.

В цьому році значно зміцнилась навчально-матеріальна база: придбано навчальний корпус, поповнено бібліотеку, придбано ще один сучасний комп'ютерний клас. До викладацької роботи залучаються науковці з провідних вузів Києва та регіону. Отже, як сказав Президент університету академік Петро Михайлович Таланчук, університет "Україна" - це самодостатня розвинена структура, здатна вирішувати всі завдання сучасного вищого закладу освіти.

З повагою, 
директор РІ університету „Україна”, 
Ольга Ладюк